Een fijne leefomgeving? Bewoners zijn altijd expert van hun situatie!

Een fijne leefomgeving? Bewoners zijn altijd expert van hun situatie!

Het werk van SOAB gaat altijd over mensen. Dat geldt ook voor wonen en woonomgeving, voor de meer dan 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde; Nederland. Het is een multiculturele samenleving waarin mensen, met diverse achtergronden en vanuit verschillende culturen wonen in een leefomgeving die door hen als plezierig en aangenaam wordt ervaren. Dat is althans de bedoeling. Om daar een bijdrage aan te leveren geven we praktische adviezen en aanbevelingen aan woningcorporaties en gemeenten. Maar hoe realiseren we samen een fijne leefomgeving voor iedereen? Bewoners zijn expert over hun eigen situatie We praten niet alleen over mensen, maar vooral met de mensen. Niet alleen omdat we in een democratie leven, maar vooral omdat je alleen zo kunt werken aan een leefomgeving die door iedereen gewaardeerd wordt. De bewoners weten immers zelf het beste wat voor hen belangrijk is en waar verbeteringen mogelijk zijn. We komen wel extra op voor mensen die wat meer hulp nodig hebben om hun stem te laten horen. De reden voor deze hulp kan iets van nature zijn, niet iedereen treedt immers zomaar op de voorgrond. Het kan ook gaan om iets praktisch, omdat iemand bijvoorbeeld de Nederlandse taal onvoldoende beheerst om zich in woord en geschrift uit te drukken. Dan hebben enquêtes weinig zin en gaan we met hen in gesprek. Drie voorbeelden Werken in het spanningsveld van al die verschillende mensen, vanuit verschillende culturen en (sociale) achtergronden maakt ons werk inspirerend en uitdagend. Dit zijn drie voorbeelden van die diversiteit: 1. In Waalwijk hadden Molukse bewoners van de woningcorporatie Casade inspraak in de toewijzing van een deel van de...