SOAB, alles voor een optimistische oplossing

SOAB, alles voor een optimistische oplossing

“Een oplossing is nooit ver weg”. Met deze insteek stappen wij als SOAB ieder project in. Ooit begonnen vanuit de observatie dat consumenten te weinig inspraak kregen in ontwikkelingen rondom wonen. Nu, vele jaren en talloze soms bizarre projecten later is deze bevlogenheid nog steeds de motor van onze trajecten. En inmiddels zijn we naast wonen ook vooral experts geworden in mobiliteit, zorg, kosten-baten analyses en onderzoeken op maatschappelijk vlak. Succesvol traject Natuurlijk hebben we alles met vallen en opstaan geleerd, want een succesvol traject valt niet uit de lucht. Door echter vast te houden aan ons doel een open en transparant proces te faciliteren zijn we telkens in staat gebleken om ingewikkelde patstellingen te doorbreken. Zo zijn we deskundigen geworden aan de mens- en gedragskant. Bijvoorbeeld bij de Rotterdamse schoolspits rondom basisscholen. Want hoe leg je uit dat ouders zelf een onderdeel zijn van het probleem? En hoe organiseer je een nieuwe situatie in de buurt waarmee iedereen tevreden is? Volgens ons door een optimistische kijk, een persoonlijke benadering en het benadrukken van kansen. We verleggen de focus en zorgen voor controleerbaar en beheersbaar proces waarin altijd respect is voor ieders inbreng. Hierdoor zorgen we weer voor plezier in de communicatie! Het resultaat in Rotterdam: bij de meeste scholen zijn de knelpunten flink afgenomen. Betrouwbaar resultaat Enerzijds zijn we daar best een beetje trots op. Aan de andere kant is het de normaalste zaak van de wereld. Want wij gaan altijd uit van de redelijkheid van mensen en dat werkt aanstekelijk. Zo zorgen we voor betrouwbare onderzoeksresultaten, verhelderende discussies en eerlijke antwoorden. Daarmee bereik je de beste combinatie...