Het werk van SOAB gaat altijd over mensen. En dat geldt al helemaal voor verkeersveiligheid en een beter woon-en leefklimaat. Wie ooit zelf een verkeersongeluk heeft meegemaakt is ongetwijfeld voorzichtiger geworden in het verkeer. Meestal treedt er dan pas bewustzijn op van de echte gevaren. Vreemd eigenlijk dat het zo werkt in de hersenen van mensen. Tot die tijd ontbreekt het vaak aan bewustzijn en kan het zo ongeveer op de volgende manier gaan:

Drie onbewuste mensen

  • Een vertegenwoordiger van 35 jaar rijdt blij in zijn nieuwe leaseauto van de zaak terug naar huis en gezin. Eenmaal in zijn buurt is hij het gevoel van de snelweg nog niet kwijt en rijdt hij veel te hard naar zijn eigen straat. Dan komt er opeens een fietsend kind van rechts….
  • Een moeder met jonge kinderen wil dat er langzaam gereden wordt op het woonerf waar haar kinderen spelen. Maar hoe hard reed ze eigenlijk zelf toen ze haar kinderen op tijd op school moest krijgen?
  • Een 50-jarige man is trots op zijn vader, omdat hij nog zo lekker actief aan het fietsen is met zijn e-bike. Totdat een paaltje op zijn pad kwam…

Herken je deze scenario’s? Ze geven aan dat mensen in verschillende levensfases vaak onbewust zijn van de risico’s die hun verkeersgedrag voor henzelf en voor anderen heeft. Hoe zorg je er dan toch voor dat mensen bewust worden van verkeersveiligheid en daarmee ook hun steentje bijdragen aan een beter woon- en leefklimaat.

Collectief aanpakken, niet individueel behandelen

Tegen iemand zeggen dat iets niet mag, of anders moet, helpt meestal niet. Om mensen meer bij de les te houden zijn er betere mogelijkheden. Als je als voorbeeld een scootmobiel nodig hebt voor je handicap ga je niet erkennen dat je er eigenlijk niet goed mee om kunt gaan. Daarom geloven we dat de enige manier om van onbewust naar bewust te gaan is door uitdagingen rondom verkeerssnelheid, mobiliteit en woonomgeving collectief aan te pakken. Met z’n allen iets willen veranderen levert namelijk een veel groter bewustzijn op. SOAB ondersteunt bijvoorbeeld bewoners bij herinrichtingsprocessen en organiseert onder andere trainingen en acties om preventief slachtoffers in het verkeer te voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • E-fietstrainingen. Helaas blijkt uit cijfers dat de oudere doelgroep van 55+ oververtegenwoordigd is bij fietsongevallen terwijl we lichamelijke beweging graag aanmoedigen. Daarom hebben e-biketrainingen een belangrijke meerwaarde. Ouderen leren de mogelijkheden van hun fiets beter kennen, leren zich te behoeden voor valpartijen en ongelukken en leren ook veiliger op- en af te stappen. Ook scootmobieltrainingen helpen ouderen beter omgaan met hun scootmobiel. En dat is duidelijk nodig, want ze vallen gemakkelijk om bij een te snelle wending of verkeerd aanrijden van stoepen vallen ze om. Het NRC ziet zelfs de scootmobiel als het gevaarlijkste vervoermiddel van Nederland.
  • Stop voor de zebra! Je kent vast wel de oversteekplaatsen met oversteekhulpen vlakbij scholen. Vaak vormen die een onderdeel van bredere verkeersveiligheidsacties rondom basisscholen, waar in veel gevallen de auto’s van gehaaste ouders voor problemen zorgen. Maar zo’n actie kun je natuurlijk ook uitvoeren rondom verzorgingstehuizen. Het zijn plekken waar mensen nu eenmaal minder snel durven over te steken.
  • Bewustwordingsprojecten voor pakjes- of maaltijdbezorgers op bromfietsen, scooters of e-fietsen. Zij zorgen voor veel overlast in de buurten waar ze bezorgen. SOAB ontwikkelde samen met de gemeente Houten de F.A.S.T.-aanpak om samen met de bezorgdiensten te werken aan een verkeersveiliger gedrag op de weg en aan meer bewustwording van de overlast die ze veroorzaken.

Een verkeersveilige omgeving voor voetgangers is belangrijk. Steeds meer gemeenten, zoals Tilburg, vragen ons ondersteuning bij dat beleid. Maar beleid alleen is niet genoeg. De mensen moeten het ook begrijpen. Daarom hebben we bijvoorbeeld tijdens de kerstperiode in een drukke winkelstraat in Rotterdam aandacht gevraagd om veilig te kunnen oversteken. Dat deden we samen met de gemeente, de politie en E- arhitect website natuurlijk de bewoners. Verkeersveiligheid in de woonomgeving zou wat ons betreft gewoon logisch moeten zijn. Want als je die goed inricht, ontstaan er veel meer plezierige plekken om samen in te wonen en te leven.

Minder ruimte voor de auto, meer ruimte voor wonen en leven

Hoe kan een steeds drukkere buurt zo bewonersvriendelijk mogelijk ingericht worden als het gaat om de uitdagende combinatie van mobiliteit/snelheid en verkeersveiligheid? Dat is een vraag die we graag beantwoorden. Onze woonmobiliteitsconcepten helpen daarbij. Samen met gemeenten, woningcorporaties en vooral met hulp aan en ondersteuning van bewoners richten we de omgeving zo in dat het autogebruik minder wordt. Door alternatieve mobiliteit aan te reiken, ontstaat meer ruimte voor lopen, fietsen, groen, spelen en verblijven. We doen tenslotte alles voor een optimistische oplossing.

Eens doorpraten over nog meer bewustwording?

Neem dan contact op met Peter Veenbrink, adviseur voor mobiliteit op telefoonnummer 06 – 26 110 845 of via e-mail: p.veenbrink@soab.nl