Het werk van SOAB gaat altijd over mensen. Dat geldt ook voor wonen en woonomgeving, voor de meer dan 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde; Nederland. Het is een multiculturele samenleving waarin mensen, met diverse achtergronden en vanuit verschillende culturen wonen in een leefomgeving die door hen als plezierig en aangenaam wordt ervaren. Dat is althans de bedoeling. Om daar een bijdrage aan te leveren geven we praktische adviezen en aanbevelingen aan woningcorporaties en gemeenten. Maar hoe realiseren we samen een fijne leefomgeving voor iedereen?

Bewoners zijn expert over hun eigen situatie

We praten niet alleen over mensen, maar vooral met de mensen. Niet alleen omdat we in een democratie leven, maar vooral omdat je alleen zo kunt werken aan een leefomgeving die door iedereen gewaardeerd wordt. De bewoners weten immers zelf het beste wat voor hen belangrijk is en waar verbeteringen mogelijk zijn. We komen wel extra op voor mensen die wat meer hulp nodig hebben om hun stem te laten horen. De reden voor deze hulp kan iets van nature zijn, niet iedereen treedt immers zomaar op de voorgrond. Het kan ook gaan om iets praktisch, omdat iemand bijvoorbeeld de Nederlandse taal onvoldoende beheerst om zich in woord en geschrift uit te drukken. Dan hebben enquêtes weinig zin en gaan we met hen in gesprek.

Drie voorbeelden

Werken in het spanningsveld van al die verschillende mensen, vanuit verschillende culturen en (sociale) achtergronden maakt ons werk inspirerend en uitdagend. Dit zijn drie voorbeelden van die diversiteit:

1. In Waalwijk hadden Molukse bewoners van de woningcorporatie Casade inspraak in de toewijzing van een deel van de woningen die ze bewoonden. Die inspraak past niet zo goed meer bij de huidige toewijzingsregels in Waalwijk. Bovendien hadden vooral ouderen problemen met de geschiktheid van hun woningen. In een reeks rondetafelgesprekken en een met de Molukkers zelf uitgezette enquête had SOAB voldoende informatie voor een driesporenbeleid: een nieuwe woonvoorziening voor oudere Molukkers, een op hun situatie afgestemd renovatie- en duurzaamheidsbeleid en een beheercoöperatie om de groep ook in de toekomst voldoende greep op hun woonsituatie te laten behouden.

2. Luisteren naar mensen, hun meningen en ideeën staat ook centraal in de aanpak van het periodieke mobiliteitsonderzoek op Schiphol. In het duurzaamheidsbeleid van Schiphol zoekt de luchthaven periodiek naar mogelijkheden die minder milieubelastend zijn. Dat gebeurt ook door met de Schiphol-medewerkers te kijken naar praktische oplossingen in de dagelijkse mobiliteit. Dankzij de periodieke discussie die we met de werknemers op Schiphol voeren, ontvangen en we input ter vermindering van de druk op het omliggende wegennet en leggen we een basis voor een betere woon- en leefomgeving.

3. Praten met mensen is ook belangrijk als we willen weten hoe huurders van woningcorporaties oordelen over hun woning, woonomgeving en de sociale veiligheid in hun complex. En vooral bij woningcorporaties komen we daarbij steeds vaker kwetsbare groepen tegen, waaronder woningzoekenden met een ‘rugzakje’, woonwagenbewoners, statushouders en arbeidsmigranten. Door de inkomensgrenzen uit de woningwet zal dat probleem alleen maar toenemen. Daarom is het belangrijk optimaal gebruik te maken van de informatie die ook kwetsbare bewoners over hun situatie kunnen geven. Dat biedt heel vaak een verrassend perspectief.

Luisteren naar mensen over hun problemen en hun oplossingen levert vaak positieve inzichten op. Daarom luisteren we graag, want we zetten altijd in op een optimistische oplossing.

Eens verder praten?

Neem dan contact op met Gerben Meijering te bereiken via het contactformulier of per telefoon: +31 (0)6 26110816.