Het werk van SOAB gaat altijd over mensen. Daarom begint deze blog met de vraag, die veel mensen zich zouden moeten stellen, maar dat bijna nooit doen: Waar je op let als je de straat inrijdt tijdens jouw zoektocht naar een nieuwe woning? Wil je een volle straat met veel geparkeerde auto’s zien of is het belangrijk dat kinderen niet tussen de auto’s spelen en er groene ruimte overblijft? Het zijn complexe afwegingen die gaan tussen ‘aangewend gemak’, meer leef- en woonkwaliteit en een veilige speelruimte voor kinderen. Ieder zal er zo zijn of haar mening over hebben.

In onze vorige blog schreven we al dat we daarom het realiseren van een beter woon- en leefklimaat altijd samen met bewoners en betrokkenen doen. Dit keer leek willen we drie voorbeelden laten zien hoe je de leefomgeving voor mensen anders en aantrekkelijker kunt inrichten.

Voorbeeld 1: De mobiliteitshub

Wist je dat we met z’n allen steeds meer aan het delen zijn? Van gereedschap tot vakantiehuis, maar ook vervoer. Als het om mobiliteit gaat dan heeft iedereen weleens een ‘Car to Go’ auto gezien die je huurt en gebruikt als het je uitkomt. Maar waarom zouden we dat delen dan niet ook met andere vervoermiddelen doen? Gelukkig zien we een toenemende vraag om in buurten te onderzoeken of er andere alternatieven zijn dan alleen maar ‘de auto voor de deur’ of het OV. Dus wie weet deel je binnenkort een e-bike, e-scooter of elektrische bestelbus voor als je toch even die ene keer een grote auto nodig hebt als je naar de bouwmarkt gaat. Een mobiliteitshub voor buurtbewoners, waar vervoer samen gedeeld wordt, is helemaal zo gek nog niet. Op initiatief van een woningcorporatie werken we nu aan zo’n mobiliteitshub voor buurtbewoners in een Bredase wijk.

Voorbeeld 2: Herinrichten van de beschikbare ruimte

De herinrichting van beschikbare ruimte heeft vaak met psychologie te maken. We kunnen nu eenmaal niet honderden parkeerplekken hebben voor ouders die hun kinderen naar school willen brengen. Door een parkeerplaats op enkele honderden meters van school te plaatsen en een autovrije zone rondom scholen te maken zie je iets interessants gebeuren; meer ouders gaan fietsen of lopen, zo blijkt uit onze cycling4school-projecten! Dat komt omdat de factor (reis)tijd, tussen auto, lopen en fietsen, dan ineens een veel minder grote rol speelt en zij met de wind in hun haar ervaren dat fietsen ook nog eens gezonder is en kinderen verkeerswijzer maakt, elke dag weer een beetje meer.

Voorbeeld 3: De financiële prikkel

Nederland kent ten opzichte van andere Europese landen veel meer het principe van ‘huisje-boompje-beestje’. We wonen massaal in Vinex-wijken waarbij ‘de norm’ een eigen parkeerplek lijkt te zijn, het liefst voor twee auto’s. Maar wat gebeurt er als we meer aandacht aan de woonomgeving kunnen besteden door een iets lagere norm aan te houden. In de grotere Nederlandse steden zien we al, dat een betere kwaliteit loont en uiteindelijk ook meer oplevert: In autoluwe gebieden stijgt de woningprijs minstens even hard als daarbuiten. Interessant toch dat het minder geld uitgeven aan auto’s ook meer waarde aan de verkoopprijs van huizen kan geven én meer ruimte voor je spelende kind?

Samen met bewoners keuzes maken

Het veranderen van gedrag is uitdagend en heeft bijna altijd te maken met de factoren tijd, kostenvoordelen en kwaliteit van de leefomgeving. Door te laten zien wat veranderingen bewoners en betrokkenen persoonlijk gaat opleveren hopen we voor het merendeel van de betrokkenen de leefomgeving zo plezierig mogelijk in te richten. Het gaat altijd om advieswerk op het snijvlak van (duurzame) mobiliteit, ruimte en menselijk gedrag. Daar halen we dagelijks heel veel inspiratie uit, vooral als we samen met alle betrokkenen de positieve effecten ervaren en hun enthousiasme horen. We doen tenslotte alles voor een optimistische oplossing.

Eens verder praten?

Neem dan contact op met Ineke Spapé. Naast haar werkzaamheden voor SOAB is Ineke als em. lector Sustainable Urban Mobility Planning verbonden aan BUas (Breda University of Applied Sciences). Ineke is te bereiken via het contactformulier of per telefoon: +31 (0)6 26110860.