Het doe het zelf onderzoekpakket

Makkelijk, efficiënt en betaalbaar een enquête uitvoeren

 

Veel van onze klanten voeren hun onderzoek graag zelf uit, maar zien op tegen de rompslomp en de onzekerheid. SOAB ontwikkelde daarom het “doe het zelf onderzoekpakket”: efficiënt en goedkoop, want je hoeft niet meer te betalen voor je eigen kennis, tijd en inzicht.

Waar bestaat dat pakket uit? In de eerste plaats levert het “doe het zelf onderzoekpakket” toegang tot een digitaal podium voor de opbouw van vragenlijsten. Vervolgens biedt het “doe het zelf onderzoekpakket” de support voor de inhoudelijke en technische opstelling van de vragenlijst, de verzending aan de respondenten en het leveren van het enquêteresultaat in bestands- en tabelvorm. Het basispakket bestaat uit de volgende stappen:

 • Enquête beoordelen: technisch en beantwoording aan onderzoeksvraag (inclusief verbetersuggesties)
 • Enquête online zetten inclusief controle (juiste doorverwijzingen, afbeeldingen)
 • Enquête verspreiden (iedere deelnemer krijgt een persoonlijke mail) en herinneringsmail aan iedereen die nog niet heeft ingevuld.
 • Rechte tellingen enquêtevragen
 • Geretourneerde enquêtes beheren, controleren op feitelijke onjuistheden of onmogelijke combinaties en/of foutieve invoer, excel-sheet met resultaten opstellen

Natuurlijk valt het basispakket uit te breiden. Daarvoor ontwikkelen we verschillende opties. Omdat het “doe het zelf onderzoekpakket” steeds verder wordt uitgebreid, neemt het aantal opties de komende tijd sterk toe. Op dit moment kunnen we de volgende opties aanbieden:

 • Opstellen kruistabellen
 • Opstellen statistische analyse en representativiteitstoets
 • Ondersteuning bij uitkomsten, conclusies en aanbevelingen
 • Presenteren van de resultaten

Benchmark

Omdat de vraag naar ons doe het zelf onderzoekpakket erg groot is, komen veel enquêteresultaten beschikbaar, die zich onderling laten vergelijken. Dat biedt een basis voor een zinvolle benchmark: hoe denken bijvoorbeeld mensen in andere gemeenten of bij andere corporaties over verschillende onderwerpen, hoe is hun klanttevredenheid, of wat zijn hun woonwensen en wat bepaalt de onderlinge overeenkomsten en afwijkingen. Om aan de benchmark mee te doen moet een vergelijking natuurlijk zinvol zijn. Dat kan alleen bij een voldoende dekking van de onderzoeken. die dekking is nu in ontwikkeling. De vraag of de respondenten geen bezwaar hebben tegen dit gebruik van de vragenlijst zullen we na toestemming toevoegen aan de vragen die onze opdrachtgevers voorstellen.

Hoe werkt het en wat kost het?

Het basispakket werkt aldus:

 • Op het startformulier vult u uw onderzoeksvraag in en u uploadt het bestand met de vragen (maximaal 20), die u in uw onderzoek opgenomen wilt zien.
 • SOAB beoordeelt uw onderzoeksvraag en de vragen die u heeft doorgemaild en neemt binnen een week per mail contact met u op. In de mail geeft  SOAB aan, of naar haar idee de vragen ook daadwerkelijk en voldoende antwoord geven op uw onderzoeksvraag en of er nog aanvullingen of wijzigingen nodig zijn.
 • Als u akkoord bent met de voorgestelde aanvullingen en wijzigingen mailt u dat door aan SOAB. U krijgt dan van SOAB een projectbevestiging (de leveringsvoorwaarden staan elders op deze site) en een startfactuur van 50% ( € 750,–)
 • SOAB verwerkt de concept-vragenlijst tot een definitieve vragenlijst en mailt ter controle de link naar de vragenlijst.
 • Als u akkoord bent met de vragenlijst stuurt u het bestand met de mailadressen van de onderzoekspopulatie naar SOAB. SOAB verzorgt de mailing naar onderzoekspopulatie.
 • Na 3 weken sluit SOAB de enquête en controleert de respons. Het enquêtebestand wordt in het door u gevraagde format opgemaakt en doorgemaild (spss, excel, access). Tevens maakt SOAB een uitdraai van de rechte tellingen en mailt het pdf bestand van de rechte tellingen aan u door.
 • U ontvangt van SOAB een projectafrondingsbericht en de eindfactuur van  € 750,–.
 • Desgewenst kunt u in overleg met de projectleider gebruik maken van de hierboven omschreven mogelijkheid van opties. De opties vormen maatwerk en worden in overleg bepaald en gewaardeerd.