Stop voor de Zebra

  • Stop voor de Zebra! Drimmelen 2021. Heb je de flyer op school ontvangen? Of als automobilist van één van onze medewerkers? Vul dan de vragenlijst hier in en maak kans op twee toegangskaarten voor kinderen van 3 t/m 12 jaar voor Diergaarde Blijdorp!

Meer informatie over zebra-acties

Het concept ‘Stop voor de zebra!’ is in 2006 door SOAB samen met de gemeente Rotterdam ontwikkeld en in Nederland geïntroduceerd. Naast de gemeente Rotterdam, die de actie jaarlijks op meerdere locaties in Rotterdam laat uitvoeren, voert SOAB inmiddels maandelijks acties uit in opdracht van gemeenten en scholen. Daarnaast ondersteunt SOAB met haar actie soms ook politieregio’s tijdens handhavingscampagnes.

Doel ludieke actie
Met de ludieke actie ‘Stop voor de zebra!’ wordt op een positieve manier de aandacht gevestigd op het veilig oversteken op zebrapaden. Het is een in het oog springende actie die met een glimlach wordt uitgevoerd. Zowel de automobilisten als voetgangers worden aan de hand van een flyer nog eens geïnformeerd over belangrijke items zoals het zoeken van oogcontact en de hoogte van het boetebedrag voor het doorrijden bij een zebrapad (€ 370,-). Door de ludieke insteek van de actie ontstaat bij zowel voetgangers als automobilisten meer bewustwording over gevaren en gewenst gedrag rondom zebrapaden. Uit evaluaties is gebleken dat een deel van de voetgangers en passerende automobilisten zich na de actie anders gedraagt (oplettender is). Ook de politie en deelnemende scholen zijn enthousiast over de actie en de speciale oversteeklessen voor basisschoolkinderen.

Invulling actie
De acties worden volledig door SOAB voorbereid. Tijdens de zebra-actie worden automobilisten door de politie staande gehouden en overhandigt het zebra-team een informatieve zebra-flyer en zebra-snoepjes als bedankje. De flyer bevat in de regel ook een prijsvraag waarmee kaartjes gewonnen these easy tips kunnen worden voor een dierentuin of dierenpark. De actielocaties worden op de actiedagen voorzien van spandoeken of sandwichborden met daarop grote actieposters (zie foto’s).

Praktische oversteeklessen basisscholen
Als de zebrapaden onderdeel vormen van een schoolroute kan SOAB desgewenst met haar actieteam ook praktische oversteeklessen verzorgen. De kinderen komen daarbij per groep naar een in de buurt van de school gelegen zebrapad. Daar krijgen ze van ons als zebra’s verklede actieteam op een leuke en leerzame wijze uitleg over hoe ze veilig kunnen oversteken bij een zebrapad en op welke gevaren ze moeten letten. Vervolgens oefenen de kinderen dit in kleine groepjes samen met het zebrateam.

Veilig oversteken, ook bij een zebrapad, is teamwork. Zowel de voetganger als de automobilist moet weten wat wel en niet te doen. Door de zebra-acties te combineren met oversteeklessen wordt dit doel bereikt!

Eerdere actielocaties
Recent hebben wij zebra-acties uitgevoerd in onder meer Breda, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Gorinchem, Halderberge, Heerhugowaard, Heeze-Leende, Hollandsche Rading, Maassluis, Papendrecht, Rotterdam, ’s-Gravenzande, Zundert en Zwijndrecht.

 Zebra-acties van SOAB in het nieuws
Het onderstaande filmpje laat u zien hoe zo’n zebra-actie in de praktijk in zijn werk gaat

Ook op andere manieren halen de zebra-acties het nieuws:

Andere verkeersveiligheidsacties van SOAB
Gedragsacties zoals de zebra-acties genieten momenteel veel (politieke) aandacht en vallen onder de categorie ‘mensgerichte maatregelen’ / ’gedragsacties’ die in diverse regio’s tot wel 80% gesubsidieerd worden. Naast de zebra-acties kan SOAB ook ludieke verkeeracties organiseren die gericht zijn op:

  • Verkeersoverlast rondom scholen
  • Roodlichtnegatie door fietsers: kijk voor meer info op www.stopvoorrood.nl
  • Stimulering van lopen en fietsen
  • Onveilige locaties
  • Snelheidsproblemen
  • Parkeerproblemen
  • Fietsen op het trottoir
  • SOAB verzorgt ook elektrische fietstrainingen voor 50-plussers: www.e-biketraining.nl

Geïnteresseerd of heeft u zelf een ander item waar u een actie voor wilt organiseren? Neem contact op met Peter Veenbrink.