Wonen boven winkels

De bakermat voor het concept zoals SOAB dat heeft uitgewerkt, ligt in Breda. Al in de jaren negentig groeide de bestuurlijke wens om de vele leegstaande ruimtes boven winkels weer als woningen in te vullen. Omdat die ruimtes van oorsprong al woningen waren, kan voor een relatief lage investering vaak weer een woning gerealiseerd worden. Jammer genoeg zijn veel panden boven de winkel slecht onderhouden en verkeren daarom in een slechte staat. Dat kan de investering alsnog behoorlijk doen oplopen. Nu de crisis zowel in het vastgoed als in de retail zichtbaar is, neemt de behoefte aan oplossingen voor herstel van het rendement toe. Wonen boven winkels kan daar in specifieke gevallen een goede bijdrage aan leveren.

De visie van SOAB op wonen boven winkels is in nevenstaande power-point weergegeven.

voor meer informatie:
Egbert Kalle
06-26110906