Ondersteuning bij geschillen over omgevingsvergunningen

Ondersteuning rechtszaken
SOAB adviseert regelmatig wegbeheerders en belanghebbenden (of hun juristen) bij rechtszaken. Bijvoorbeeld rondom verkeersbesluiten of de verkeerskundige effecten van bouwplannen. Dit kan bestaan uit alleen een onafhankelijk verkeersonderzoek, maar ook uit het verdedigen hiervan tijdens de zitting in de rechtbank.

Ondersteuning bij geschillen
Ook bij verkeers-/inrichtingsgeschillen tussen bewoners uit dezelfde straat of andere belanghebbenden kunt u bij ons terecht. Wij voeren daarbij een onafhankelijke onderzoek uit rondom de heikele kwestie en stellen daarbij een onafhankelijk advies op. Desgewenst voeren wij daarbij aparte gesprekken met de partijen die betrokken zijn bij het geschil om te achterhalen wat er precies met welke redenen/argumenten speelt. Dergelijk onafhankelijk verkeersonderzoek kan van groot belang zijn als een gemeente bij het voorbereiden van een verkeersbesluit al vermoedt dat één van de partijen na het vaststellen van het besluit naar de rechter zal stappen. Dan helpt het als aan de rechter getoond kan worden dat u als gemeente uw vooronderzoek gedegen heeft laten uitvoeren door een onafhankelijke partij.

Ondersteuning omgevingsvergunningen
De onderbouwing van de verkeerskundige consequenties van bouwontwikkelingen mag niet ontbreken bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dat geldt ook voor de inpassing van de nieuwe verkeersstromen en (extra) benodigde parkeerplaatsen in de bestaande omgeving en infrastructuur. Wordt deze beoordeling te summier of niet goed gedaan, dan kan de vergunningsaanvraag afgewezen worden. SOAB kan de verkeerskundige consequenties van uw (ver)bouwplan optekenen en op (ruimtelijke) inpasbaarheid toetsen.

Meer weten? Neem contact op met Egbert Kalle of peter Veenbrink. Bellen naar 076 – 521 30 80 kan natuurlijk ook.