Succesvolle aanpak overlast basisscholen zonder infra-maatregelen

SOAB heeft bijna 10 jaar ervaring met het organiseren van ludieke verkeersacties om het gedrag te beïnvloeden. Op basis van die ervaring hebben we in 2013 een unieke en succesvolle verkeersactie ontwikkeld voor de aanpak van de verkeersoverlast rond basisscholen.

Een groot deel van de verkeers(veiligheids)problemen rond basisscholen ontstaat vooral door het verkeersgedrag van de eigen ouders en verzorgers. Bij onze speciale verkeersacties wordt de passanten, ouders, omwonenden én kinderen op een leuke maar vooral duidelijke manier getoond dat ze de verkeerssituatie samen op vaak eenvoudige wijze veiliger kunnen maken.

Hiertoe wordt in samenspraak met de gemeente, school en politie door SOAB in korte tijd een verkeersactie op maat voorbereid. De exacte invulling is afhankelijk van de lokale situatie. Tijdens één of meerdere ludieke en spraakmakende actiemomenten informeert het actieteam van SOAB vervolgens de omwonenden, passanten en ouders over het gewenste verkeersgedrag en laten wij hen letterlijk zien en ervaren wat er gebeurt als ze zich hier allemaal aan houden. Dit doen we door het verkeer op één dag in samenwerking met de politie via de gewenste routes naar de school en de gewenste parkeerlocaties te laten rijden. Ook de schoolkinderen worden bij de actie betrokken. Bij sommige scholen wordt tegelijkertijd ook de actie “Stop voor de zebra!” gehouden.

Deze aanpak werpt meer vruchten af dan de meeste mensen vooraf verwachten. De eerder uitgevoerde acties laten zien dat het merendeel van de ouders en verzorgers hun gedrag na de actiedag structureel aanpast.

Doordat de verkeersactie uitgevoerd wordt zonder dat daar dure infrastructurele maatregelen bij nodig zijn, is onze verkeersactie ‘op maat’ een goedkope oplossing. Daarnaast vallen onze verkeersacties onder “Gedragsbeïnvloeding / Mensgerichte maatregelen” waarvoor in veel regio’s een aanzienlijke co-financiering aangevraagd kan worden.

Meer weten over één van de locaties waar de verkeersactie met succes is uitgevoerd of eens vrijblijvend over een schoollocatie in uw gemeente van gedachten wisselen? Neem contact o met Egbert Kalle of Herman van Rooijen of bel 076 – 521 30 80.