Gebruikers- en veldwerkonderzoeken

Vanwege onze ruim 20 jaar ervaring met gebruikers- en veldwerkonderzoeken en onze visie op het vakgebied wordt SOAB regelmatig gevraagd voor pilots en andere unieke vraagstukken. Maar ook voor het meer reguliere werk zoals het bevragen van een (grote) gebruikersgroep of een (grootschalig) inventarisatie bent u bij ons aan het juiste adres.

Enkele recente gebruikers- en veldwerkprojecten van SOAB:

Schiphol, Mobiliteitsonderzoek
Voor Schiphol is het van groot belang dat zij óók goed bereikbaar is voor de werknemers. In opdracht van Schiphol Group voert SOAB elke 2 jaar het Mobiliteitsonderzoek Schiphol uit. Dit behelst een onderzoek naar het woon-werkverkeer (vervoermiddelen, tijdstippen, H-B en waardering) onder 50.000 medewerkers van Schipholbedrijven.

Pilot “persoonlijk reisadvies op maat”
D
it is afgelopen voorjaar uitgevoerd. Doel is het aantal korte autoritten (tijdens de spits) terug te dringen. Hierbij zijn in opdracht van RWS Midden Nederland en de gemeente Utrecht bewoners uit twee wijken door SOAB geworven, geadviseerd en begeleid. Een gebruikers- en monitoringsonderzoek stonden daarbij centraal. Lees meer en bekijk filmpje over SOAB’s StraatDeal en SchoolDeal voor RWS op http://www.verkeersnet.nl/11955/pilot-schooldeal-in-utrecht/

Spaarneveer
Een jaar na de ingebruikname van het Spaarneveer in Haarlem heeft SOAB onderzoek gedaan naar gebruikservaringen van reizigers van het veer. Daarnaast is ook een gebruiksmeting uitgevoerd naar volume, richting en vervoerwijze.

Parkeeronderzoek gemeente Capelle aan den IJssel
in de gemeente is de volledige openbare parkeercapaciteit geïnventariseerd en de bezetting op maatgevende momenten gemeten. Alle data zijn verwerkt tot overzichtelijke tabellen en kleurenkaartbeelden.

Stedelijk fietsbewegwijzerplan Capelle aan den IJssel
in opdracht van de gemeente is een volledig beeldbestek gemaakt voor de realisatie van een stedelijk utilitair fietsnetwerk van 14 routes. Op ruim 100 kruispuntlocaties is geïnventariseerd waar de fietsbewegwijzermasten het beste kunnen worden geplaatst en in welke richting de verschillende doelen moeten worden verwezen.

Monitoring snelfietsroutes
in opdracht van meerdere opdrachtgevers heeft SOAB op 10 snelfietsroutes een nulmeting uitgevoerd. Met tellingen, een technische schouw met experts en een online enquête onder fietsers én niet-fietsers krijgen gemeenten meer inzicht in de behoeften van de (potentiële) gebruikers van de routes. Fietsvoorzieningen Zaanstad: in opdracht van de gemeente Zaanstad is de fietsparkeersituatie in de binnenstad opgetekend en middels tellingen en een online gebruikersonderzoek geëvalueerd. Eindresultaat is een beleidsadvies.

Meer weten over onze gebruikers- en veldwerkonderzoeken? Neem contact op met Egbert Kalle of Herman van Rooijen of bel naar 076 – 521 30 80