Trots! SOAB genomineerd voor de verkeersveiligheidsprijs 2020 met Cycling4School

Trots! SOAB genomineerd voor de verkeersveiligheidsprijs 2020 met Cycling4School

Elke dag zo’n 10 minuten extra bewegen, in plaats van de auto te pakken en gevaarlijke en ongezonde situaties te creëren rondom scholen. Dat is waar het succesvolle SOAB project Cycling4School in de basis over gaat. We zijn trots dat we door het Kennisnetwerk SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) genomineerd zijn voor de Nationale Veiligheidsprijs. Maar zoals altijd doen we dit soort aansprekende projecten niet alleen. Het bundelen van krachten Schooldirecties willen de veiligheid van kinderen rondom school kunnen garanderen, want waar langzaam en druk verkeer bij elkaar komen is dat een steeds grotere uitdaging. Het JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) maakt zich sterk om de jeugd gezonder te maken, omdat maar liefst één op de acht kinderen in Nederland te zwaar is. Vandaar dat we met hen zijn gaan samenwerken, onder andere in de gemeenten Oldebroek en Vlaardingen. Dat het algemene thema in onze samenleving het terugdringen van de CO2 uitstoot is, hoeven we niemand uit te leggen. Het lijkt daarom een logische oplossing om ouders en kinderen vaker naar school te laten fietsen of meer te laten lopen. Dat was een uitdagende opdracht, want mensen veranderen gaat niet zomaar. Toch is het gelukt! Inmiddels hebben ouders in zo’n 25% van de gevallen hun gedrag aangepast en gaan kinderen op een gezonde en veilige manier naar school toe. De leerlingen zijn de grote ambassadeurs Hoe we tot aansprekende resultaten en onze nominatie gekomen zijn? Vooral door kinderen zelf ambassadeur te laten zijn van Cycling4School. Daarbij speelt ‘een beloning’ die kinderen krijgen, door middel van een spelelement, een belangrijke rol. Het samenspel wordt namelijk versterkt door de campagne “Loop of...
Slimmer en mensgericht omgaan met de beschikbare ruimte – 3 voorbeelden

Slimmer en mensgericht omgaan met de beschikbare ruimte – 3 voorbeelden

Het werk van SOAB gaat altijd over mensen. Daarom begint deze blog met de vraag, die veel mensen zich zouden moeten stellen, maar dat bijna nooit doen: Waar je op let als je de straat inrijdt tijdens jouw zoektocht naar een nieuwe woning? Wil je een volle straat met veel geparkeerde auto’s zien of is het belangrijk dat kinderen niet tussen de auto’s spelen en er groene ruimte overblijft? Het zijn complexe afwegingen die gaan tussen ‘aangewend gemak’, meer leef- en woonkwaliteit en een veilige speelruimte voor kinderen. Ieder zal er zo zijn of haar mening over hebben. In onze vorige blog schreven we al dat we daarom het realiseren van een beter woon- en leefklimaat altijd samen met bewoners en betrokkenen doen. Dit keer leek willen we drie voorbeelden laten zien hoe je de leefomgeving voor mensen anders en aantrekkelijker kunt inrichten. Voorbeeld 1: De mobiliteitshub Wist je dat we met z’n allen steeds meer aan het delen zijn? Van gereedschap tot vakantiehuis, maar ook vervoer. Als het om mobiliteit gaat dan heeft iedereen weleens een ‘Car to Go’ auto gezien die je huurt en gebruikt als het je uitkomt. Maar waarom zouden we dat delen dan niet ook met andere vervoermiddelen doen? Gelukkig zien we een toenemende vraag om in buurten te onderzoeken of er andere alternatieven zijn dan alleen maar ‘de auto voor de deur’ of het OV. Dus wie weet deel je binnenkort een e-bike, e-scooter of elektrische bestelbus voor als je toch even die ene keer een grote auto nodig hebt als je naar de bouwmarkt gaat. Een mobiliteitshub voor buurtbewoners, waar vervoer samen...
Bewuste verkeersveiligheid & een beter woon- en leefklimaat? Dat kan!

Bewuste verkeersveiligheid & een beter woon- en leefklimaat? Dat kan!

Het werk van SOAB gaat altijd over mensen. En dat geldt al helemaal voor verkeersveiligheid en een beter woon-en leefklimaat. Wie ooit zelf een verkeersongeluk heeft meegemaakt is ongetwijfeld voorzichtiger geworden in het verkeer. Meestal treedt er dan pas bewustzijn op van de echte gevaren. Vreemd eigenlijk dat het zo werkt in de hersenen van mensen. Tot die tijd ontbreekt het vaak aan bewustzijn en kan het zo ongeveer op de volgende manier gaan: Drie onbewuste mensen Een vertegenwoordiger van 35 jaar rijdt blij in zijn nieuwe leaseauto van de zaak terug naar huis en gezin. Eenmaal in zijn buurt is hij het gevoel van de snelweg nog niet kwijt en rijdt hij veel te hard naar zijn eigen straat. Dan komt er opeens een fietsend kind van rechts…. Een moeder met jonge kinderen wil dat er langzaam gereden wordt op het woonerf waar haar kinderen spelen. Maar hoe hard reed ze eigenlijk zelf toen ze haar kinderen op tijd op school moest krijgen? Een 50-jarige man is trots op zijn vader, omdat hij nog zo lekker actief aan het fietsen is met zijn e-bike. Totdat een paaltje op zijn pad kwam… Herken je deze scenario’s? Ze geven aan dat mensen in verschillende levensfases vaak onbewust zijn van de risico’s die hun verkeersgedrag voor henzelf en voor anderen heeft. Hoe zorg je er dan toch voor dat mensen bewust worden van verkeersveiligheid en daarmee ook hun steentje bijdragen aan een beter woon- en leefklimaat. Collectief aanpakken, niet individueel behandelen Tegen iemand zeggen dat iets niet mag, of anders moet, helpt meestal niet. Om mensen meer bij de les te...
Een fijne leefomgeving? Bewoners zijn altijd expert van hun situatie!

Een fijne leefomgeving? Bewoners zijn altijd expert van hun situatie!

Het werk van SOAB gaat altijd over mensen. Dat geldt ook voor wonen en woonomgeving, voor de meer dan 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde; Nederland. Het is een multiculturele samenleving waarin mensen, met diverse achtergronden en vanuit verschillende culturen wonen in een leefomgeving die door hen als plezierig en aangenaam wordt ervaren. Dat is althans de bedoeling. Om daar een bijdrage aan te leveren geven we praktische adviezen en aanbevelingen aan woningcorporaties en gemeenten. Maar hoe realiseren we samen een fijne leefomgeving voor iedereen? Bewoners zijn expert over hun eigen situatie We praten niet alleen over mensen, maar vooral met de mensen. Niet alleen omdat we in een democratie leven, maar vooral omdat je alleen zo kunt werken aan een leefomgeving die door iedereen gewaardeerd wordt. De bewoners weten immers zelf het beste wat voor hen belangrijk is en waar verbeteringen mogelijk zijn. We komen wel extra op voor mensen die wat meer hulp nodig hebben om hun stem te laten horen. De reden voor deze hulp kan iets van nature zijn, niet iedereen treedt immers zomaar op de voorgrond. Het kan ook gaan om iets praktisch, omdat iemand bijvoorbeeld de Nederlandse taal onvoldoende beheerst om zich in woord en geschrift uit te drukken. Dan hebben enquêtes weinig zin en gaan we met hen in gesprek. Drie voorbeelden Werken in het spanningsveld van al die verschillende mensen, vanuit verschillende culturen en (sociale) achtergronden maakt ons werk inspirerend en uitdagend. Dit zijn drie voorbeelden van die diversiteit: 1. In Waalwijk hadden Molukse bewoners van de woningcorporatie Casade inspraak in de toewijzing van een deel van de...