Het team

In SOAB Management participeren Egbert Kalle, Gerben Meijering, Ineke Spapé en Edmon Kalle. Ze stellen zich hier graag voor. 

Egbert Kalle

Egbert is als ingenieur gespecialiseerd in projectontwikkeling bij complexe binnenstedelijke locaties, herstructurering en volkshuisvesting. Beleidsontwikkeling op het terrein van wonen, woonomgeving en zorg rekent hij ook tot zijn takenpakket. In de loop der jaren heeft hij een tevens een grote ervaring opgedaan in het verwerken van (veldwerk)data en grote bestanden. Egbert is te bereiken via het contactformulier.

Gerben Meijering

Als sociaal geograaf vindt hij het interessant om de praktijk rond Wonen en Leefomgeving te onderzoeken en te vertalen naar praktische adviezen en aanbevelingen richting onze opdrachtgevers. Deze kunnen gebaseerd zijn op (grootschalige) kwantitatieve onderzoeken of juist op gesprekken met stakeholders, bewoners en gebruikers of op een combinatie. Door deze manier van werken, krijgen onze opdrachtgevers beter zicht op de markt waarin zij opereren, kunnen zij hun processen stroomlijnen en weten ze beter wat er daadwerkelijk gebeurt. Dit alles gericht op het nemen van afgewogen beslissingen en/of het maken van strategische keuzes. Voor nu of voor in de toekomst. Gerben is te bereiken via het contactformulier.

Ineke Spapé

Ineke richt zich als verkeers- én stedenbouwkundige ingenieur vooral op vraagstukken met aandacht voor mobiliteit, openbare ruimte en kwetsbare groepen. Rode draad in haar advieswerk is het snijvlak tussen (duurzame) mobiliteit, ruimte en menselijk gedrag. Haar credo is ‘van concept tot concreet’: vanuit theoretische concepten een vertaling vinden in de daadwerkelijke uitvoering op straat, liefst in nauwe samenwerking met betrokkenen. Naast haar werkzaamheden voor SOAB is Ineke als lector Verkeer en Stedenbouw verbonden aan de NHTV.  Ineke is te bereiken via het contactformulier.