Het team

In SOAB Management participeren Egbert Kalle, Gerben Meijering, Herman van Rooijen, Ineke Spapé, Peter Veenbrink en Jip van Weezel. Met genoegen stellen we ons team hier kort voor.

Egbert Kalle

Egbert is als ingenieur gespecialiseerd in projectontwikkeling bij complexe binnenstedelijke locaties, herstructurering en volkshuisvesting. Beleidsontwikkeling op het terrein van wonen, woonomgeving en zorg rekent hij ook tot zijn takenpakket. In de loop der jaren heeft hij een tevens een grote ervaring opgedaan in het verwerken van (veldwerk)data en grote bestanden. Egbert is te bereiken via het contactformulier of per telefoon: +31 (0)6 26110906.

Gerben Meijering

Als sociaal geograaf vindt hij het interessant om de praktijk rond Wonen en Leefomgeving te onderzoeken en te vertalen naar praktische adviezen en aanbevelingen richting onze opdrachtgevers. Deze kunnen gebaseerd zijn op (grootschalige) kwantitatieve onderzoeken of juist op gesprekken met stakeholders, bewoners en gebruikers of op een combinatie. Door deze manier van werken, krijgen onze opdrachtgevers beter zicht op de markt waarin zij opereren, kunnen zij hun processen stroomlijnen en weten ze beter wat er daadwerkelijk gebeurt. Dit alles gericht op het nemen van afgewogen beslissingen en/of het maken van strategische keuzes. Voor nu of voor in de toekomst. Gerben is te bereiken via het contactformulier of per telefoon: +31 (0)6 26110816.

Herman van Rooijen

Herman richt zich vooral op het interne reilen en zeilen van het bureau. Daarnaast zet hij zijn expertise als socioloog in op het gebied van herstructureringsprojecten, wijk- en buurtproblematiek en beleidsontwikkeling. Herman is te bereiken via het contactformulier of per telefoon: +31 (0)6 26110788.

Ineke Spapé

Ineke richt zich als verkeers- én stedenbouwkundige ingenieur vooral op vraagstukken met aandacht voor mobiliteit, openbare ruimte en kwetsbare groepen. Rode draad in haar advieswerk is het snijvlak tussen (duurzame) mobiliteit, ruimte en menselijk gedrag. Haar credo is ‘van concept tot concreet’: vanuit theoretische concepten een vertaling vinden in de daadwerkelijke uitvoering op straat, liefst in nauwe samenwerking met betrokkenen. Naast haar werkzaamheden voor SOAB is Ineke als lector Verkeer en Stedenbouw verbonden aan de NHTV.  Ineke is te bereiken via het contactformulier of per telefoon: +31 (0)6 26110860.

Peter Veenbrink

Peter heeft zijn sporen verdiend als verkeersspecialist en heeft de laatste jaren actief bijgedragen aan de ontwikkeling van tal van nieuwe producten in de nationale verkeerswereld zoals gedragsacties en e-biketrainingen. Ook het traditionele beroep van verkeerkundige is hij niet verleerd. Hij richt zich bovendien op de klantrelaties en acquisitie en treedt vanwege zijn vakinhoudelijke en procesmatige kennis en ervaring ook vaak op als (intern) projectadviseur. Dit doet hij zowel op het gebied van Mobiliteit als Ruimte. Peter is te bereiken via het contactformulier of per telefoon:
+31 (0)6 26110845

Jip van Weezel

Jip is afgestudeerd sociaal geograaf met een passie voor de fiets. Hij richt zich op verkeersveiligheids- en mobiliteitsprojecten. Hierbij vormen verkeersveiligheid rond basisscholen, projecten rond lopen en fietsen, participatietrajecten en advieswerk op mobiliteitsgebied de belangrijkste werkzaamheden. Vanwege zijn geografische achtergrond heeft Jip een scherpe onderzoeksblik met een gevoel voor de ruimtelijke omgeving. Jip is te bereiken via het contactformulier en per telefoon: +31 (0) 6 12891868