Nieuwe en recente projecten

SOAB voert een woonwensenonderzoek uit voor Woningbelang in Valkenswaard.
Met dit onderzoek beantwoorden we de vraag wat de woonwensen zijn van de woningzoekenden (uitgesplitst naar o.a. leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen en locatie) van Woningbelang. Woningbelang gebruikt dit voor het nieuwbouwprogramma (wat dient waar gebouwd te worden) en voor hun toekomstvisie van het Strategisch Voorraad Beleid (verkoop, herstructurering).
Meer informatie: Gerben Meijering of Egbert Kalle

 

Gebruikersonderzoek Snelfietsroutes Gelderland

Binnen de provincie Gelderland is de afgelopen jaren een aantal snelfietsroutes gerealiseerd en feestelijk geopend. SOAB heeft samen met Tibs onderzoek gedaan naar de ervaringen van fietsers op 6 van deze Gelderse snelfietsroutes. De snelfietsroutes bleken een succes: Verkeersnet 30-1-2018 meldt: “Fietsers waarderen snelfietsroutes meer dan ‘gewone’ fietsroutes (…)”. Bovendien verandert de doelgroep door de snelfietsroutes sterk. Opnieuw Verkeersnet 30-01-2018:  Een kwart van de fietsers op de route was nieuw. 5 tot 10 procent van deze groep pakte eerst altijd de auto. De fietsers met een elektrische fiets zijn jonger geworden: in 2017 was circa 40 procent jonger dan 40 jaar, dat was bij de 0-meting 5 procent.

Detachering Senior Beleidsadviseur Wonen gemeente Waalwijk
De gemeente Waalwijk was op zoek naar een tijdelijke medewerker om name strategische input te leveren ten aanzien van wonen in de gemeente. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten en vergunninghoudende vluchtelingen, prestatieafspraken volgens de nieuwe woningwet, Waalwijk in regionaal verband (Langstraat en Hart van Brabant), huisvestingsmogelijkheden voor specifieke doelgroepen (starters, gezinnen, senioren). Meer informatie: Gerben Meijering

 

 

Cycling4School gepresenteerd tijdens nationaal congres
Eind april presenteerde Martijn Geervliet van de gemeente Breda en Otto van de Sanden van Attacom mede namens SOAB het project Cycling4School. De presentatie leverde veel enthousiaste reacties op. Samen met Attacom werken we aan een vervolg. In Breda en daarbuiten! Zie www.cycling4school.nl. Leuk om al dat enthousiasme te horen! Wij gaan door! Wil je meedoen? Dan meld je aan bij Ineke Spapé
AGFS-congres ‘Radschnellwege’ in Essen

Radschnellstrecken und Radschnellexperten in Deutschland? Ineke was op uitnodiging van AGFS (Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche und Fussgängerfreundliche Städte) key note speaker op het AGFS-congres ‘Radschnellwege’ in Essen. Niet vreemd natuurlijk, met 10 jaar snelfietsroute-ervaring. Ze hield een quiz met de belangrijkste facts and figures over snelfietsroutes in Europa: een groot succes…. er was ook nog één winnaar….. Es geht voran in Deutschland!

De presentatie viel goed bij onze oosterburen: “nochmals meinen herzlichen Glückwunsch zu Ihrem launigen und ungewöhnlichen Referat in Essen. Sie haben es hervorragend geschafft, das Auditorium – auch nach der Pause – zu begeistern und die Aufmerksamkeit hoch zu halten.”

What if…. 10% van de ruimte voor auto’s in de stad naar voetgangers en fietsers zou gaan?

Dat was één van de 5 vragen, die SOAB van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voorgelegd kreeg. In de vorm van een essay beantwoordden Egbert Kalle en Ineke Spapé deze boeiende vraag. Het SOAB-essay is onderdeel van de e-publicatie ‘Toekomstbeelden van het fietsgebruik in vijf essays’ van KiM. In de essays komen onderwerpen als beleving, ruimtelijke inrichting, doelgroepen, leefbaarheid, vervoersarmoede, gezondheid en bereikbaarheid vanuit verschillende invalshoeken aan de orde. De essays zijn bedoeld om de gedachten van de lezers te prikkelen en als inspiratie te dienen voor mogelijke toekomstbeelden voor de fiets.  Stof tot nadenken over de toekomst van de fiets in Nederland. Meer informatie: Ineke Spapé of Egbert Kalle