Met Wonen+ richt SOAB zich op de praktijk van Wonen en Leefomgeving: Hoe wonen mensen en hoe willen ze wonen? Welke (manieren van) ondersteuning en dienstverlening kan ze helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen? Hoe krijgen we inzicht in de mening bewoners, gebruikers, stakeholders en beleidsmakers en hoe kunnen we die inzichten op elkaar afstemmen? Hiermee vatten we de kern van onze aanpak samen binnen de thema’s Woningmarkt, Wonen-zorg-welzijn, Tevredenheids- en gebruiksonderzoeken, Bewonersbegeleiding en Placemaking.

Om die aanpak vorm te geven put SOAB uit een breed scala van methodes: van (internet)enquêtes tot interviews, panelgesprekken en verschillende vormen van workshops. Allemaal gericht op het achterhalen van wat er in de praktijk gebeurt, hoe dit wordt ervaren, waar tegenaan wordt gelopen en wat hiervan te leren is.

Een focus op wonen betekent ook een focus op wonen voor senioren. Immers het aantal ouderen sterk neemt toe de komende tijd. Maar ouderen vormen een veelzijdige groep die steeds sterker in staat is de eigen wensen en voorkeuren te articuleren. Bovendien is het beleidsveld rond wonen voor senioren sterk in beweging. Voorzieningen en regelingen die in het verleden heel gangbaar waren, zijn niet langer vanzelfsprekend. Ouderen worden op hun eigen verantwoordelijkheid en die van hun omgeving aangesproken. SOAB heeft verschillende projecten afgerond die hierop inzoomen en de consequenties voor de woningmarkt weergeven.

Vanwege haar samenwerking met Droomwonen.com uit Breda is SOAB inmiddels bij de opstart van enkele nieuwbouwprojecten betrokken. Daarin wordt een relatie gelegd met de uitkomsten van woningmarktverkenningen, die SOAB  door heel het land uitvoerde. De activiteiten van Droomwonen.com zijn vooral gericht op de versterking van de consument in bouwproces (onder meer door CPO) en vanwege haar specifiek bouwkundige ervaring kan SOAB daar ook in het bouwproces goed op inspelen.

Met onze manier van werken bieden we onze opdrachtgevers (bijvoorbeeld overheden en woningcorporaties) beter zicht op de markt waarin zij opereren, kunnen zij hun processen stroomlijnen en weten ze beter wat er daadwerkelijk gebeurt. Dit alles gericht op het nemen van afgewogen beslissingen en/of het maken van strategische keuzes. Voor nu of voor in de toekomst.