Mobiliteit

 

Mobiliteit werkt o.a. aan de ontwikkeling van snelfietswegen, de organisatie van gedragsacties om verkeersdeelnemers te beïnvloeden (zebra-acties, stop voor rood, e-biketrainingen), maar ook aan innovatieve projecten als cycling4school, waarbij ouders worden gestimuleerd meer met hun kinderen naar school te fietsen. Daarbij ligt de nadruk op kwetsbare verkeersdeelnemers als ouderen en kinderen en op de verbetering van verkeersveiligheid voor langzaam verkeer.

kilaloVoor kinderen hebben we concepten ontwikkeld als Kindlint, Schoolzone en de Kilalo, een ludieke oplossing voor Kiss & Ride problemen.

Fietsers krijgen van SOAB veel aandacht: de fiets is in de stad efficiënt, snel, stil en zonder vervelende uitstoot als CO2 en fijn stof. Maar dan moet fietsen ook veilig en snel kunnen en moet je je fiets op de bestemming ook goed kunnen parkeren. Daar zet SOAB haar ervaring graag voor u in.
SOAB verzorgt e-biketrainingen voor de toegenomen groep senioren die in sneltreinvaart de e-bike ontdekt hebben, maar vaak nog niet alle gevaren onderkennen.

Parkeren van auto’s in buurten en wijken leidt vaak tot verhitte discussies: SOAB probeert met haar woonmobiliteitsplannen greep krijgen op de ontwikkelingen en zo actief bijdragen aan oplossingen.

Maar SOAB gaat verder: Met behulp van de Amerikaanse methode “Placemaking” creëren we fijne plekken om te vertoeven of te ondernemen: Het gaat dan om meer dan een straat of plein (her) in te richten. Het gaat dan juist om de integratie van wensen en ideeën naast een herpositionering van verantwoordelijkheden van alle stakeholders. Vrijwel altijd met verrassende uitkomsten.

SOAB vertelt u natuurlijk graag meer over onze projecten. Op deze site vindt u alvast meer informatie over de volgende producten:
• Fiets 2.0: de fietser zelf, communicatie, fietsmarketing en fietskoopkracht
• Kinderen in het verkeer: omgeving, gedrag, handhaving en educatie, veilig en liefst zelfstandig naar school en uit spelen.
• Parkeren en bewoners
• Gedrag, beleving en communicatieVan zebra-acties en zebrascans tot en met kinderparticipatie en fietsmarketing: vaak creatief, maar altijd concreet uitvoerbaar.