SOAB zet haar projectervaring op werkterrein ook graag in op andere inhoudelijke gebieden.Met name de uitgebreide onderzoekservaring van de afdeling Wonen+ levert een goede basis op voor de oplossing van onderzoeksvragen, waarmee grote dataverzamelingen en -bewerkingen zijn gemoeid. Goede voorbeelden daarvan zijn werknemerstevredenheidsonderzoeken en onderzoeken in het maatschappelijk domein. Niet in de laatste plaats zijn de ervaringen van SOAB goed inzetbaar bij de opstelling van maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA’s).  Leuke voorbeelden van onderzoeken op aanpalende beleidsterreinen zijn de regelmatige evaluaties van de vouchers in Venlo en de medewerkerstevredenheidsonderzoeken bij woningbelang in Valkenswaard.

Data-onderzoek en -evaluaties
Voor haar onderzoeksactiviteiten maakt SOAB gebruik van databases, SPSS en GIS. Enquêtes worden vooral via een internetlink (die verspreid wordt via mail, flyers of andere informatiedragers zoals zadelhoesjes) afgenomen. Soms (afhankelijk van de verwachte representativiteit) aangevuld met de mogelijkheid de vragenlijst toegezonden te krijgen of de vragen telefonisch te beantwoorden. Voor de internetopties maakt SOAB gebruik van survey-monkey of van een vragenlijst, die via een eigen website bereikt kan worden.

Websites
Voor de uitvoering van haar projecten maakt SOAB vaak gebruik van projectsites. Dat doen we om uiteenlopende redenen. vaak gaat het om een makkelijke mogelijkheid voor de aanmelding voor een actie of een enquête. Soms gaat het om een efficiënte basis voor communicatie met stakeholders, soms kunnen we via een afgeschermd deel van een site de communicatie tussen klankbordgroepen of discussiedeelnemers regelen. Voorbeelden van dergelijke projectsites zijn:

Een aantal projectsites is uitgegroeid tot wat wij onze productsites noemen. Ook daarvan volgen hier enkele voorbeelden.