Nieuwsbrief SOAB Mobiliteit

voor meer informatie: info@soab.nl of 076 – 521 30 80

Via de komende nieuwsbrief informeren wij u over onze nieuwe concepten,
interessante ontwikkelingen en onze projectenscope. Alvast een greep:

Succesvolle aanpak verkeersveiligheid rond basisscholen
Elke gemeente kampt er mee: verkeersoverlast bij basisscholen tijdens de haal- en brengmomenten. Vaak voor een belangrijk deel veroorzaakt door de eigen ouders. SOAB heeft een nieuwe en succesvolle gedragsaanpak ontwikkeld waarbij dure infrastructurele maatregelen niet nodig zijn. Met een goed doordachte verkeersactie, die per school op maat gemaakt wordt, valt een verbazingwekkend resultaat te boeken.

Ondersteuning bestemmingsplannen
SOAB verzorgt regelmatig de verkeerskundige onderbouwing voor partijen die een bouw- of uitbreidingsplan willen realiseren. Dit geschiedt vaak op aanbeveling van een gemeente. Ook adviseert en ondersteunt SOAB gemeenten en juristen bij aan verkeer gerelateerde rechtszaken. Het gaat dan meestal om een objectief verkeers-onderzoek en/of een verkeersanalyse en verdediging daarvan in de rechtbank.

Verminderen fietsongevallen onder 65-plussers
Wilt u in uw gemeente ook het aantal (eenzijdige) fietsongevallen terugdringen? Onze (elektrische) fietstraining voor 65-plussers kan u daarbij helpen. Juist onder deze kwetsbare groep fietsers vallen veel slachtoffers. SOAB heeft in 2013 en 2014 al tientallen succesvolle vaardigheidstrainingen verzorgd voor 65-plussers die een elektrische fiets bezitten of er juist eentje willen aanschaffen. De deelnemers geven onze trainingen een dikke acht. SOAB verzorgt de werving en de training volledig. Lees alvast meer over onze trainingen door hier te klikken.

Gebruikers- en veldwerkonderzoeken: zowel groot- als kleinschalig
SOAB voert met grote regelmaat gebruikers- en veldwerkonderzoeken uit. Voor zowel het houden van enkele straatinterviews tot het online bevragen van 50.000 mensen bent u bij SOAB aan het juiste adres. En ook voor onze veldwerkonderzoeken geldt dat we dit voor u van één straat tot de gehele stad kunnen verzorgen.

Samen werken aan de leefomgeving
SOAB organiseert de laatste jaren op tal van plaatsen in Nederland intensieve participatie-trajecten, waarin omwonenden en stakeholders als winkeliers en ondernemers gezamenlijk werken aan de planvorming en realisatie van maatregelen in hun straat. De resultaten blijken tot veel tevreden reacties te leiden en bieden een optimistische kijk op de mogelijkheden om gezamenlijk echt werk te maken van de omgeving. Binnenkort meer. 

Werkvelden SOAB Mobiliteit:

• Mensgerichte verkeersacties
• Schoolomgeving
• Mobiliteitsmanagement
• Auto- en fietsparkeren
• Voetgangers
• Fiets 2.0
• Bewegwijzering

 

•  Verkeersveiligheid
• Verkeersbeleving
• Verkeerscirculatie
• Kwaliteit leefomgeving
• Toegankelijkheid buitenruimte
• (Her)Inrichtings-vraagstukken
• Placemaking