SOAB Adviseurs voor woning en leefomgeving

“Een oplossing is nooit ver weg”. Met deze insteek stappen wij als SOAB ieder project in. Ooit begonnen vanuit de observatie dat consumenten te weinig inspraak kregen in ontwikkelingen rondom wonen. Nu, vele jaren en talloze soms bizarre projecten later is deze bevlogenheid nog steeds de motor van onze trajecten. En inmiddels zijn we naast wonen ook vooral experts geworden in mobiliteit, zorg, kosten-baten analyses en onderzoeken op maatschappelijk vlak.

Mobiliteit

Het streven naar duurzame en hoge kwaliteit van de openbare ruimte en sociale cohesie vormt de grondslag van het denken van SOAB over mobiliteitsvraagstukken. Hiervoor zoekt SOAB naar innovatieve, toekomstbestendige concepten. De kwaliteit van onze dagelijkse woon- en leefomgeving, veiligheid en de positie van zwakkere verkeersdeelnemers als kinderen en ouderen staan daarin centraal. De basis van de denkrichting van SOAB ligt in de toepassing van de gedegen en creatieve conclusies uit empirisch onderzoek en veldwerk. SOAB werkt vooral voor lokale overheden en gebruikersgroepen. Naast observaties en tellingen organiseert SOAB veel ludieke gedragsacties om verkeersdeelnemers te leren altijd bij de les te blijven en met elkaar rekening te houden. Meer informatie over onze rol op het gebied van mobiliteit vind je hier.

Wonen +

De wortels van SOAB liggen op het gebied van de volkshuisvesting. In de loop van de jaren heeft SOAB een groot aantal projecten in het kader van stedelijke vernieuwing, wonen/woonomgeving en wonen van specifieke doelgroepen uitgevoerd. Vanuit diverse niveaus en met een brede blik! Kenmerkend voor de totstandkoming van onze producten is het betrekken van diverse doelgroepen en partijen. Een treffend voorbeeld hiervan is ons Wooncafé. De brede expertise van SOAB strekt van woningmarktonderzoeken tot de integrale wijkaanpak en wijkeconomie. De “+” van Wonen+ maken we waar in het grote aantal projecten rond wonen en zorg, een werkterrein dat met de transitie in de zorg veel aandacht krijgt.

 

De dagelijkse woon- en leefomgeving

SOAB ontwikkelde meerdere concepten. Bijvoorbeeld Voetgangerscirkels of Kindlint, om de woon- en leefomgeving seniorproof of juist kindvriendelijker te maken. Met de Amerikaanse methode ‘Placemaking’ creëren we fijne plekken om te vertoeven of te ondernemen. Het gaat dan om meer dan een straat of plein (her) in te richten. Bijvoorbeeld voor het Bredase winkelcentrum Heksenwiel of de herinrichting van de voormalige doorgaande route door de kern van de Oudenbosch. En dat doen we met ruime aandacht voor de integratie van wensen en ideeën naast een herpositionering van verantwoordelijkheden van alle stakeholders. Vrijwel altijd met verrassende uitkomsten. Kortom, het gezamenlijk inrichten van een omgeving, waar mensen kunnen en willen verblijven, geschikt voor iedereen van klein tot groot en van jong tot oud.

Naast onderzoekservaring heeft SOAB de procesondersteuning uitstekend in de vingers. Die is nodig om zowel opdrachtgevers, maar ook alle betrokkenen in de complexe procesgang op een pragmatische manier te ondersteunen. Zo worden de belangen van stakeholders waaronder bewoners of ondernemers in het planproces bij het toewerken naar ingrepen in de woonomgeving op een goede manier ingebracht, besproken en vertaald.